in , ,

PANITIA REUNI DAN MUKTAMAR

Panitia Pelaksana

Ketua Pelaksana        : Arya Fahrudin
Sekretaris                   : Anas Kamaludin
Bendahara                  : Saifulloh
                                   : Ika Khusnul
Publikasi                    : Rahmad Agung Hidayatullah
Humas                        : Muttaqin

Seksi-seksi

1. Seksi Registrasi
Koordinator               : Junaedy Alfan
                                  : Khusnul Jaza’
2. Seksi Acara Pra Muktamar
Koordinator               : Arya Fahrudin
                                  : Saifulloh
3. Seksi Acara Muktamar
Koordinator               : Anas Kamaludin
                                  : Fajar Shodiq
4. Seksi Acara Reuni Akbar
Koordinator               : Saptya Eka
                                  : Pujo Jati Atmaja
5. Seksi Umum & Dokumentasi
Koordinator               : Sofyan Wuekero
                                  : Aziz Musthofa
6. Seksi Keamanan
Koordinator               : Nasrudin Rasywadi
                                  : Azzam Sudarmadi
7. Seksi Keputrian
Koordinator               : Riana Fatmawati
                                  : Candra Widyasari Rohmani
8. Seksi Logistik
Koordinator               : Divisi Logistik Pon Pes Al Mukmin
9. Anggota Panitia
                            : Alumni Pon Pes Islam Al Mukmin Angkatan 2011 – 2016

November 5th, 2016 by admin

DENAH LOKASI MUKTAMAR